Shibori Dyed Tunic - Blue
Shibori Dyed Tunic Orange
Shibori Dyed Tunic Orange and Pink
womens shibori tunic blue
Shibori Dyed Tunic Marsala
Shibori Dyed Tunic Cress Green
Black and White Shibori Tunic - Girl Intuitive